เพชรัตน์ อุทัยสาง

คณะกรรมการ


ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

  • บริษัท  ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด, คณะกรรมการบริษัท
  • บริษัท  แมคไทย จำกัด, หัวหน้าฝ่ายการตลาด
  • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  • บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด