ทุกองค์กรและสังคม ล้วนมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง ไม่ว่าองค์กรและสังคมนั้นๆ จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม วัฒนธรรม จะเป็นสิ่งสะท้อนอย่างหนึ่ง ให้กับทั้งพนักงานตลอดจนบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพหรือลักษณะการเป็นอยู่ขององค์กรและสังคม บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด ก็เช่นกัน เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่บุคคลากรในบริษัทยึดถือ ปฏิบัติกัน และนำความรู้สึกนั้น ส่งมอบต่อให้กับลูกค้าภายนอกรับรู้ได้ เราเรียกกันว่า PASSION โดยมีความหมายดังนี้

บุคลากร<p>People</p>

P

บุคลากร

People

ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

ความรับผิดชอบ<p>Accountability</p>

A

ความรับผิดชอบ

Accountability

ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและทีมงาน

รวดเร็ว<p>Speed</p>

S

รวดเร็ว

Speed

ความรวดเร็วในการทำงานและต่อสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริการเป็นเลิศ<p>Service Excellence</p>

S

บริการเป็นเลิศ

Service Excellence

ให้ความสำคัญกับลูกค้าและมาตรฐานในการบริการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ<p>Innovation</p>

I

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

Innovation

คิด-ลงมือทำอย่างสร้างสรรค์

ความคิดเห็น<p>Opinion</p>

O

ความคิดเห็น

Opinion

เคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น

ความเพลิดเพลิน<p>Enjoy</p>

N

ความเพลิดเพลิน

Enjoy

ส่งมอบความสุขให้กับบุคคลรอบข้าง