2018
ก่อตั้งบริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด

กรกฎาคาคม 2018

ก่อตั้งบริษัท ฟู้ดฟอเวิร์ด จำกัด

ตุลาคม 2018

ก่อตั้งบริษัท ฟู้ดเจเนอเรชั่น จำกัด

พฤศจิกายน 2018

2018
เป็นหุ้นส่วนบริษัท บีที ซงฟา (ประเทศไทย) จํากัด

พฤศจิกายน 2018

บริษัทได้รับการอนุญาตเป็นตัวแทนพัฒนาธุรกิจซับเวย์แห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2018

2019
ซื้อกิจการธุรกิจซับเวย์ 3 สาขา ได้แก่ ซีพี ทาวเวอร์,
ปั๊มบางจาก ศรีนครินทร์, คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี

กุมภาพันธ์ 2019

2019
เป็นหุ้นส่วนบริษัท ชาคาริคิ แพสชั่น จํากัด

มีนาคม 2019