ลักษณะงาน
ร้าน
ตั้งค่าใหม่
5 ผลการค้นหา

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (Subway)

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการเขต แบรนด์ Subway

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

Set up Team (ทีมเปิดร้าน Subway)

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร