ธนากร ธนวริทธิ์

ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท


ที่ทำงานปัจจุบัน

  • บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด, ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร
  • บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท  จํากัด, กรรมการบริษัทและประธานบริหาร
  • บริษัท ออล พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด, กรรมการบริษัท
  • บริษัท โซฟัง(ไทยแลนด์) จำกัด, กรรมการบริษัท
  • บริษัท ที.เค. พรีซิชั่นเวอร์ค จำกัด, กรรมการบริษัท

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), ผู้บริหารระดับสูง
  • บริษัท แมคไทย จำกัด, ผู้บริหารระดับสูง
  • บริษัท  สตาร์บัคส์คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้บริหารระดับสูง