ปรีด์ สุวิมลธีระบุตร

กรรมการผู้จัดการ


ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

  • บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้อำนวยการซัพพลายเชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ผู้อำนวยการซัพพลายเชน
  • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ผู้อำนวยการด้าน Finance Task Force
  • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายกระบวนการทางธุรกิจ
  • บริษัท GE Energy, Optimization Service, ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศ
  • บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย จำกัด, ผู้จัดการ