ปณิธาน เศรษฐบุตร

คณะกรรมการ


ที่ทำงานปัจจุบัน

  • บริษัท คอนทัวร์ จํากัด, ประธานบริหาร
  • บริษัท ซีพี กรุ๊ป จํากัด, ที่ปรึกษา
  • บริษัท เอสเอสยูพี กรุ๊ป  (เอสเอสยูพี โฮลดิ้งส์ จำกัด), ที่ปรึกษา
  • บริษัท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), ที่ปรึกษา
  • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), ที่ปรึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

  • บริษัท  ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด, ประธานคณะกรรมการบริษัท
  • บริษัท แมคไทย จำกัด, คณะกรรมการบริหารบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการบริหารในส่วนของอังหาริมทรัพย์
  • บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, ประธานบริหาร