มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอาหาร

มีสารสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น เจ้าของพื้นที่เช่า ร้านค้าปลีกและ Digital Partners

ทีมงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในด้านอาหารและการทำธุรกิจค้าปลีก

บรรยากาศในองค์กรที่ทันสมัยเพื่อให้พนักงานมีความสุขและพร้อมให้ความร่วมมือ

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าทันต่อแนวโน้มต่อธุรกิจอาหารและค้าปลีกของโลกและในประเทศ

อัปเดทการเปลี่ยนแปลงที่ทันท่วงที (Digital & Social Platforms)

มีศูนย์การวิจัยพัฒนาและอบรม

มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการขยายสาขา

มีทีมสนับสนุนการทำงานร้านอาหารทั้งทีมฝึกอบรมและปฏิบัติการ